Polymeren en kunststoffen

Polymeermaterialen, zoals kunststoffen, zijn alomtegenwoordig in ons leven en essentieel voor een breed scala aan industrieën. In de EU worden polymeren gereguleerd door REACH en CLP, terwijl productspecifieke voorschriften van toepassing zijn op productcategorieën zoals verpakkingen, cosmetica, medische hulpmiddelen en speelgoed.

Naleven voorschriften voor polymeren

Onder onze polymeerservices vallen:

 • REACH registratie van monomeren en additieven
 • CLP etikettering, verpakking en notificatie
 • Veiligheidsinformatiebladen
 • Screening van plastic artikelen voor hormoonontregelaars en CMR-stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen en stoffen giftig voor de voortplanting)
 • Naleving van onder meer:
  • Speelgoedveiligheidsrichtlijn (2009/48/EC)
  • Cosmeticaverordening (1223/2009/EC)
  • RoHS Richtlijn (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) (2011/65/EU)

 

Compostering en biodegradatie

Compostering en biodegradatie zijn essentiële eigenschappen van duurzaam (verpakkings) materiaal en worden gecertificeerd door TÜV Austria Belgium en DIN CERTCO. We kunnen u helpen om het recht te verkrijgen uw product te labellen met het “Seedling” logo van European Bioplastics, en kunnen u helpen met:

 • Analytische materiaalprofilering
 • Management van certificeringsprocessen in overeenstemming met EN 13432 / EN 14995
 • Uitzetten van materiaaltests en studie monitoring:
  • Composteerbaarheid (ISO 20200 / ISO 16929)
  • Biologische afbreekbaarheid (bv. ISO 14855 / ASTM D 5338 / EN 14046 / ISO 17556 / ISO 11266 / ISO 14851 / ISO 14852 / ISO 9408 / EN 29408 / ASTM D 5271 / OECD 301 / OECD 302)
   Composttoxiciteit (OECD 208 / EN 13432)

 

Recycling en terugwinning

Stoffen die in de EU worden gerecycleerd, zijn vrijgesteld van REACH-registratie wanneer ze gelijk zijn aan de oorspronkelijke, REACH-geregistreerde stof en daarvan het VIB beschikbaar is. Wij kunnen u helpen te bepalen of uw gerecycleerde of teruggewonnen stof aan de vereisten voldoet en bieden de volgende diensten:

Hulp nodig?

KANTOOR NEDERLAND

Jacob van Lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam

KANTOOR SPANJE

Plaza San Cristóbal 14
03002 Alicante