Stoffen & mengsels

In de Europese Unie zijn chemische stoffen onderworpen aan de vereisten van de REACH– en CLP-verordeningen. Gevaarlijke stoffen moeten vergezeld worden door een veiligheidsinformatieblad (VIB).

REACH diensten

Produceert u chemische stoffen of importeert u deze van buiten de EU in hoeveelheden boven de 1000 kg per jaar? Dan verplicht de REACH wetgeving (1907/2006/EC) u deze stoffen te registreren. Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij het volledige registratieproces op ons nemen of delen hiervan uitvoeren, waaronder:

 • IUCLID lead en member dossiers
 • (Chesar) Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA)
 • Chemische veiligheidsrapport (CSR)
 • Blootstellingsscenario’s (ESs)
 • Analytische determinatie van Stof IDentiteit (SID)
 • “Substance sameness” check
 • Literatuuronderzoek en documentatie
 • (Q)SAR analyse, read across en grouping strategieën
 • Uitzetten van tests en gebruik van waivers
 • Studie monitoring
 • SIEF communicatie
 • REACH-IT ondersteuning

REACH eindigt niet met een succesvolle registratie. We kunnen u verder helpen met:

CLP diensten

CLP (1272/2008/EC) is de Europese afgeleide van het UN Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (UN-GHS). De EU-GHS verordening beslaat het indelen (in het Engels classification), etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels en wordt algemeen aangeduid als de “CLP-verordening”. Onder onze CLP diensten vallen:

Verder kan The Chemical Compliance Coach u helpen uw producten te etiketten en verpakken conform productspecifieke wetgeving en vervoersvoorschriften, waaronder:

Hulp nodig?

THE CHEMICAL COMPLIANCE COACH B.V.

Jacob van Lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam
Nederland

THE CHEMICAL COMPLIANCE COACH SPAIN S.L.

Plaza San Cristóbal 14
03002 Alicante
Spanje