Chemische veiligheid van consumentenproducten


Iedereen die zijn carrière vooruit wil helpen en veel kennis en informatie wil opdoen in de wereld van chemische regelgeving, interessante chemische trivia en etiketteringsvereisten raad ik deze training sterk aan.
– Mohamed Omar Jabri
Quality Manager Risk and Compliance bij Carrefour UAE

Krijg inzicht in de verschillende (algemene en productspecifieke) verordeningen die van kracht zijn en leer aan welke eisen uw product moet voldoen voor u het op de Europese consumentenmarkt kunt brengen.

 

Voor wie is deze workshop?

Deze workshop is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en chemische veiligheid van producten op de Europese consumentenmarkt worden gebracht. Voorkennis van chemische regelgeving is niet vereist.

 

Welke onderwerpen worden behandeld in de workshop?

Chemische veiligheid van consumentenproducten biedt een gedetailleerd overzicht van de verschillende productvoorschriften die wettelijk zijn vastgesteld om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen risico’s van het gebruik van chemische stoffen. In deze training worden onder meer behandeld:

  • Algemene productveiligheid
  • CE-markering
  • REACH: chemische veiligheidsbeoordeling
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen
  • CLP: gevarencommunicatie
  • Detergentieverordening: biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen en productetikettering
  • Richtlijn speelgoedveiligheid: verboden stoffen / restricties en productetikettering
  • Cosmeticaverordening: productinformatiedossier (PIF), veilighiedsbeoordeling, notificatie en etikettering

 

Praktische informatie

We bieden Chemische veiligheid van consumentenproducten aan in het Engels, Nederlands en Spaans. Deze workshop kan worden georganiseerd op uw locatie, op ons kantoor of online via HD-videoconferenties. Neem contact op voor meer informatie en prijzen.