Nanomaterialen

De identificatie van een stof als nanomateriaal heeft gevolgen voor verscheidende regulatoire vereisten onder de REACH-, Cosmetica en Biocidenverordeningen. The Chemical Compliance Coach heeft ervaring met de karakterisering en identificatie van nanomaterialen, en kan u helpen uw producten te testen en te registreren.

Nanomaterialen en REACH

Stoffen kunnen worden geproduceerd als nanomaterialen en niet-nanomaterialen. Bovendien kunnen voor een bepaalde stof die wordt vervaardigd als nanomateriaal, meerdere ‘nanovormen’ voorkomen. In zo’n geval hebben de verschillende materialen dezelfde samenstelling en ‘stofidentiteit’, maar kunnen ze desondanks sterk van elkaar verschillen, met name qua:

  • Deeltjesgrootte
  • Vorm van de deeltjes
  • Oppervlaktechemie

Nanovormen en niet-nanovormen dienen te worden geregistreerd onder één REACH-registratie. Registranten van nanomaterialen moeten hun producten nader karakteriseren met behulp van een zogenaamd ‘nanoform composition record’ in hun registratiedossier. Afhankelijk van de stof, kan het nodig zijn aanvullende elementen te rapporteren of te verfijnen (bv. specifieke groottebereiken, specifieke vormen, enz.) wanneer deze invloed hebben op de stofeigenschappen zoals bepaald op basis van verzamelde/gegenereerde gegevens zoals vereist onder REACH. The Chemical Compliance Coach heeft ervaring met de registratie van nanomaterialen en kan u helpen uw producten adaquaat te karakteriseren.

 

Nanomaterialen in biociden

De goedkeuring van een werkzame stof heeft geen betrekking op de nanovorm van die stof, tenzij expliciet vermeld. Ook wanneer nanomaterialen in biociden worden gebruikt, dient voorafgaand aan toelating het risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu afzonderlijk te worden beoordeeld. Om deze reden komen biociden die nanomaterialen bevatten niet in aanmerking voor de vereenvoudigde toelatingsprocedure beschreven in artikel 25 van BPR.

Wanneer in het kader van een aanvraag van goedkeuring van werkzame stoffen of toelating van biociden testmethoden worden toegepast op nanomaterialen, moet de wetenschappelijke geschiktheid van de test voor nanomaterialen worden aangetoond. Eventuele technische aanpassingen om in te spelen op de specifieke kenmerken van de nanomaterialen moeten nader worden uitgelegd.

Wanneer biociden of behandelde voorwerpen op de markt worden geplaatst, moet de naam van alle nanomaterialen in deze producten of voorwerpen producten worden vermeld op het etiket, gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes. Als er specifieke gerelateerde risico’s zijn vastgesteld, moeten deze ook worden vermeld op het etiket van biociden.

Bezoek onze webpagina over BPR services voor meer informatie.

Hulp nodig?

KANTOOR NEDERLAND

Jacob van Lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam

KANTOOR SPANJE

Plaza San Cristóbal 14
03002 Alicante