Was- en schoonmaakmiddelen

Was- en schoonmaakmiddelen (in de wet ‘detergentia’ genoemd) worden gebruikt in de industrie, zowel als voor professionele gebruikers en consumenten. In de EU worden ze gereguleerd door de Detergenten-, CLP- en REACH-wetgeving. Waar een product een of meerdere biocidale werkzame stoffen bevat, kan het bovendien worden gecategoriseerd als een biocide of een behandeld voorwerp.

Detergentenverordening

The Chemical Compliance Coach kan u helpen om te voldoen aan de vereisten van Verordening 648/2004/EC, waaronder:

  • Productetikettering
  • Nomenclatuur van conserveermiddelen en allergene geurstoffen
  • Samenstelling van ingrediëntenblad
  • Testen van de biologische afbreekbaarheid (mineralisatie) van oppervlakteactieve stoffen
  • (Milieu-) risicobeoordeling voor oppervlakteactieve stoffen

 

CLP services

Net als andere chemische mengsels, vallen was- en schoonmaakmiddelen onder de CLP-verordening. Onder onze CLP diensten vallen:

  • Productindeling
  • Toepassen van extrapolatieprincipes
  • Vaststellen ettiketterings- en verpakkingsvoorschriften
  • Product herformulering: identificatie van revelante concentratielimieten
  • Informeren vergiftigingencentra

 

REACH services voor formuleerders

Bent u een formuleerder, (her-)vuller of professioneel eindgebruiker van was- of schoonmaakmiddelen? Dan bent u een REACH downstreamgebruiker. Wij bieden onder meer:

Hulp nodig?

THE CHEMICAL COMPLIANCE COACH B.V.

Jacob van Lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam
Nederland

THE CHEMICAL COMPLIANCE COACH SPAIN S.L.

Plaza San Cristóbal 14
03002 Alicante
Spanje