Training en workshops

We organiseren trainingen en workshops op aanvraag:

 • In het Engels, Nederlands of Spaans
 • Op uw locatie, op ons kantoor of online via HD-videoconferentie
 • Altijd toegespitst op uw organisatie

Neem contact met ons op voor een training over een door u gewenst onderwerp, of doe een aanvraag voor een van onze populaire workhops.

Iedereen heeft super veel opgestoken en er is zeker werk aan de winkel!

– Willemien Veele
Aanjager Circulaire Kunststoffen bij Vereniging Circulair Friesland

REACH voor het MKB

 • Beknopt overzicht van REACH-vereisten in de gehele productleveranciersketen
 • Identificatie van uw wettelijke verplichtingen
 • Specifieke focus op downstreamcommunicatie
 • Aanvullende modules: nanomaterialen, polymeren en teruggewonnen stoffen (recycling)
 • Geen voorkennis van chemische regelgeving vereist
Ik waardeerde de oefeningen het meest, omdat deze iedereen de kans gaven om het geleerde in de praktijk te brengen.


– Alicia Dang
Scheikundige bij Lubrication Technologies Inc.

Manager’s introductie tot CLP

 • Identificatie van uw wettelijke verplichtingen
 • Gevaarsindeling zonder toxicologisch jargon
 • Duidelijke productetikettering en -verpakkingsinstructies
 • Up-to-date advies met betrekking tot melding vergiftigingencentrum
 • Aanvullende modules: etikettering van detergentia, biociden en behandelde voorwerpen
 • Geen voorkennis van chemische regelgeving vereist
Over het algemeen vind ik dat de presentaties goed waren afgestemd op ons huidige kennisniveau.


– Steve Dossett
Analytisch scheikundige bij Lubrication Technologies Inc.

BPR in een notedop

 • Praktische kijk op BPR
 • Aanvraagproces in detail: stof goedkeuring, Unie / nationale toelating, wederzijdse erkenning, Artikel 95 registratie
 • Uitdieping van BPR concepten: biocidenfamilie, Same Biocidal Product en technische gelijkwaardigheid
 • Aanvullende modules: Reviewprogramma en overgangsrecht
 • Geen voorkennis van chemische regelgeving vereist

Een zeer gevarieerde groep deelnemers is succesvol wegwijs gemaakt in deze complexe en taaie materie.

– John Kramer
Directeur bij WAYS Europe

Leveranciers SDS checklist

 • Gericht op uw specifieke REACH-verantwoordelijkheden als downstreamgebruiker
 • Verduidelijking van SDS-secties en (toxicologisch) jargon
 • Identificatie van basisindicatoren voor SDS-kwaliteit
 • Identificatie van risicobeheersingsmaatregelen en / of blootstellingsscenario’s van toepassing op uw activiteiten
 • Aanvullende modules: veiligheidsinformatiebladen voor mengsels, opname van informatie voor veilig gebruik in uw VIB’s
 • Geen voorkennis van chemische regelgeving vereist