Privacyverklaring

Geldig vanaf 25 mei 2018

The Chemical Compliance Coach B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), van toepassing vanaf 25 mei 2018). In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

We evalueren ons privacybeleid voortdurend. In geval van een kleine wijziging, zal deze Privacyverklaring worden bijgewerkt met een nieuwe ingangsdatum. In het geval van een grote wijziging, of wanneer we van plan zijn uw informatie te gebruiken voor een nieuw of ander doel dan de doeleinden waarvoor wij deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen wij u (waar mogelijk) per e-mail op de hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Wie wij zijn

Wij zijn The Chemical Compliance Coach B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70889082. Ons hoofdkantoor bevindt zich aan de Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht, Nederland.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens:

 • Betreffende uw gebruik van onze website, thechemicalcompliancecoach.com, met behulp van cookies;
 • Wanneer u ons deze aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen via: e-mail, online contactformulier of nieuwsbriefabonnement, telefoon, post of visitekaartje.

 

Welke gegevens wij verzamelen

Wanneer u contact met ons opneemt via de hierboven genoemde routes, verzamelen wij uw:

 • Voor- en achternaam;
 • (Zakelijke) e-mailadres;
 • (Zakelijke) telefoonnummer.

Verdere bedrijfsinformatie (bv. bedrijfsadres, btw-nummer, enz.) wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens onder de AVG. Zonder deze informatie kunnen we uw verzoek niet verwerken.

Wanneer u gebruikt maakt van onze website, vezamelen wij de volgende gegevens met behulp van cookies:

 • Uw IP address;
 • De geografische locatie van waaruit u onze website hebt bezocht (op basis van uw IP-adres);
 • Uw browserversie en besturingssysteem;
 • Uw bron van toegang tot onze website;
 • Taalvoorkeur;
 • Pagina’s geopend;
 • Opgevraagde informatie;
 • Datum en tijdstip van uw bezoek en / of informatieverzoek.

Onze website maakt uitsluitend gebruik van cookies die worden gegenereerd door zelf-gehoste analysesoftware. In tegenstelling tot websites die op afstand gehoste services gebruiken (zoals Google Analytics, Webtrends of Adobe Analytics), worden de gegevens bijgehouden in onze eigen MySQL-database. We delen deze niet met derden. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Als gebruiker kunt u de cookies weigeren door ze in uw webbrowser uit te schakelen. Verder kunt u alle cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen en de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Zie www.aboutcookies.org voor meer informatie.

 

Gevoelige persoonlijke informatie

We verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, enz.) en we verzoeken u vriendelijk deze informatie niet aan ons te verstrekken. Alle gevoelige persoonlijke informatie die onbedoeld of opzettelijk aan ons is verstrekt, wordt verwijderd.

 

Hoe we uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevensuitsluitend:

 • Voor administratieve en zakelijke doeleinden;
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen indien u zich hierop heeft geabonneerd;
 • Om de prestaties van onze website te analyseren.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.

 

Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

De Chemische Compliance Coach B.V. behandelt uw informatie als vertrouwelijk. Wij verkopen, verhuren of geven uw persoonlijke informatie anderszins niet aan derden bekend, behalve:

 • Met uw schriftelijke instemming

Wanneer het de situatie zich voordoet dat uw specifieke vragen over onze diensten beter direct kunnen worden beantwoordt door (een van) onze partners (bv. contractlaboratoria, consultants, enz.), dan zullen wij u toestemming vragen alvorens uw gegevens met deze partijen te delen.

Elk partnerbedrijf waarmee we uw persoonlijke gegevens delen in het kader van een project op basis van een contractuele overeenkomst, heeft een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons getekend, waarbij alle gegevens vertrouwelijk worden gehouden.

 • Waar vereist door de wet of waar noodzakelijk om onze wettelijke rechten af te dwingen

Wij zullen uw informatie gebruiken en verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Als we vermoeden dat crimineel of mogelijk crimineel gedrag is opgetreden, zijn we mogelijk genoodzaakt contact opnemen met een bevoegde instantie. Verder zullen we uw gegevens waar nodig gebruiken om onze contractuele of niet-contractuele wettelijke rechten af te dwingen (bv. door uw informatie te delen met incassobureaus indien u openstaande rekeningen niet betaald, waar u dit wel wettelijk verplicht bent). Tot slot kunnen we uw gegevens in het geval van een geschil (met u of een derde partij) mogelijk gebruiken in het kader van bemiddeling, arbitrageprocedures of een vergelijkbaar proces.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de volgende tijdspannen:

 • Serverlogboeken: maximaal van 5 jaar;
 • Contactinformatie ingediend bij inschrijving voor onze nieuwsbriefabonnement: tot het moment van uitschrijving;
 • CContactinformatie ingediend bij informatieverzoek: zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden en op te lossen, en voor een maximum van 10 jaar erna.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

De Chemische Compliance Coach B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en accidenteel verlies of vernietiging:

 • Wij beperken het delen en verschaffen van toegang tot uw informatie tot het minimum, en delen uw gegevens onder vertrouwelijkheidsbeperkingen en waar mogelijk geanonimiseerd;
 • Wij gebruiken cloud-opslagproviders met end-to-end end-encryptie en beveiligde webhosting om uw persoonlijke gegevens op te slaan;
 • Wij verifiëren de identiteit van een persoon die toegang tot informatie aanvraagt alvorens hem toegang tot informatie te verlenen;
 • Wij gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) -software;
 • Onze e-mailprogramma’s worden geïnstalleerd op maximaal twee mobiele apparaten per werknemer en zijn beveiligd met een wachtwoord;
 • We slaan geen persoonlijke gegevens op USB-sticks op.

Let op: De Chemical Compliance Coach is niet aansprakelijk voor het verminken of verlies van gegevens als gevolg van het indienen via telecomfaciliteiten.

 

Toegang tot, wijziging of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te (laten) verwijderen, te wijzigen of aan te vragen. Verder kunt u uw toestemming voor een specifieke verwerking intrekken.

Om u af te melden voor onze nieuwsbrief, volgt u de instructies onderaan de nieuwsbrief.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, of als u uw voorkeuren wilt wijzigen of een privacyklacht wilt hebben, stuur dan een e-mail naar: privacy@thechemicalcompliancecoach.com. Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw gegevens verzoekt, wij informatie over zakelijke transacties kunnen bijhouden voor archiveringsdoeleinden.