BiocidenNederlands

Wat is het verschil tussen een biocide en een behandeld voorwerp?

Het verschil tussen een biocide en een behandeld voorwerp zit hem in het doel en de functie van het product.

Een biocide is gedefinieerd als:

  • een stof of mengsel;
  • welke uit een of meer werkzame stoffen bestaat dan wel die stoffen bevat of genereert
  • met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden

Behandelde voorwerpen zijn:

  • stoffen, mengsels of voorwerpen;
  • die zijn behandeld met biociden of deze opzettelijk bevatten.

Voorwerpen met een primaire biocidale functie, behoren niet tot de groep behandelde artikelen, maar vallen onder de biociden. Sinds 1 maart 2017 mogen artikelen uitsluitend worden behandeld met werkzame stoffen die eerder op Europees niveau zijn goedgekeurd.

Als fabrikant of importeur van behandelde voorwerpen moet u uw producten etiketteren conform CLP. Additioneel kunnen er BPR etiketvereisten op uw product van toeassing zijn. Dit is het geval wanneer deze zijn opgenomen in de voorwaarden voor goedkeuring van de werkzame stof of indien u claimt dat uw behandelde voorwerp biocidale eigenschappen heeft. Verder moet u erop bedacht zijn dat als een consument informatie aanvraagt ​​over de biocidale behandeling van uw artikel, u deze informatie binnen 45 dagen gratis dient te verstrekken.

The Chemical Compliance Coach kan u helpen te controleren of uw behandelde artikelen voldoen aan de BPR. Verder bieden wij assistentie bij het etiketteren van producten conform CLP en BPR en stellen wij product VIB’s op.