Welke productinformatie moet ik aanleveren aan het vergiftigingencentrum?

Sinds de invoering van CLP hebben de lidstaten hun eigen, nationale wetten aangenomen met betrekking tot het informeren van vergiftigingencentra. De informatie-eisen verschillen daarom per land en het is niet altijd even makkelijk om te weten te komen wat er precies dient te worden aangeleverd.

Om de verschillende benaderingen te harmoniseren, is er recentelijk een nieuwe Annex VIII aan de CLP-wetgeving toegevoegd. Deze introduceert:

De gegevensvereisten zijn onder meer: merknaam, UFI, beoogd gebruik, mengselsamenstelling (inclusief ongevaarlijke componenten), fysische toestand, pH, CLP gevaarsindeling en etiketvereisten. Het aanleveren van productinformatie dient vanaf de volgende data overeenkomstig de nieuwe Annex te gebeuren:

  • Voor producten bestemd voor professioneel en consumentengebruik: 1 januari 2021
  • Voor producten bestemd voor industrieel gebruik: 1 januari 2024

Als u de vergiftigingencentra nog niet hebt geïnformeerd over uw producten, is er sprake van een non-conformiteit. Wij raden u sterk aan om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Importeurs en downstreamgebruikers die hun producteninformatie reeds hebben aangeleverd bij de vergiftigingencentra conform CLP en (nationale) wetgeving, moeten de notificatie vóór 1 januari 2025 bijwerken conform de nieuwe Verordening.

Let op: U moet productinformatie aanleveren in elke Lidstaat waarin u uw product op de markt brengt. Om één centrale kennisgeving aan meerdere lidstaten tegelijk te faciliteren, heeft ECHA het ECHA Submission portal opgericht. Per 1 januari 2021 moeten alle antigifcentra kennisgevingen ingediend via dit portaal accepteren. Momenteel  accepteren echter alleen Duitsland en Estland productinformatie ingediend via het ECHA Submission portal.

 

Wat ECHA zegt over PCN

Bekijk de clip gepubliceerd door ECHA:

 

Hulp nodig?

The Chemical Compliance Coach kan u helpen uw productinformatie aan te leveren in elke Lidstaat. Neem contact op voor meer informatie.