CosmeticaKunststoffenNanomaterialenNederlandsREACH-verordeningStoffen & mengselsVapeproductenWas- en schoonmaakmiddelen

Welke activiteiten vallen onder downstreamgebruik?

Om te worden gecategoriseerd als downstreamgebruiker onder REACH, moet u de chemische stoffen die u gebruikt inkopen bij een bedrijf dat deze stoffen heeft geregistreerd. De belangrijkste groepen downstreamgebruikers zijn:

  • Formuleerders, welke mengsels produceren die meestal bedoeld zijn voor de verkoop (bv. verven, lijmen en schoonmaakmiddelen).
  • Producenten van voorwerpen, welke stoffen of mengsels in materialen verwerken waarvan voorwerpen worden gevormd (bv. textiel, industriële apparatuur, electrische apparaten en voertuigen).
  • Herverpakkers, welke stoffen of mengsels ompakken, bijvoorbeeld ten behoeve van de verkoop onder een ander merk.
  • Professionele/industriële eindgebruikers, welke stoffen en mengsels gebruiken in hun activiteiten, maar deze niet leveren aan andere partijen (bv. professionele schilders, (auto-) monteurs, schoonmaakbedrijven en industriële organisaties die oplosmiddelen en chemische reagentia verbruiken).

Let op: distributeurs, re-branders, detailhandelaren en opslag-dienstverleners zijn geen downstreamgebruikers onder REACH, maar hebben wel REACH verplichtingen. Hoewel consumenten technisch gezien eindgebruikers zijn van chemische stoffen, zijn ze niet gedefiniëerd als REACH downstreamgebruikers. Ze hebben dan ook geen wettelijke verplichtingen. Importeurs van chemische stoffen die –voorafgaand aan export naar niet-EU landen – REACH-geregistreerd waren, vallen ook in de groep downstreamgebruikers.