CosmeticaNederlands

Waar moet ik mijn cosmeticaproduct notificeren?

Voordat een cosmeticaproduct in de handel wordt gebracht, moet het geëtiketteerd volgens de eisen van de Cosmeticaverordening, en door de verantwoordelijke persoon genotificeerd worden via het Cosmetic Product Notification Portal (CPNP). Na notificatie via deze route hoeft geen verdere notificatie op nationaal niveau te worden gedaan binnen de EU. De verstrekte informatie wordt elektronisch gedeeld met de bevoegde autoriteiten (in het kader van markttoezicht, marktanalyse, evaluatie en voorlichting van de consument) en vergiftigingencentra in alle EU-lidstaten (ten ondersteuning van medische behandelingen). The Chemical Compliance Coach kan u helpen uw product correct te etiketteren en uw CPNP notificatie uit te voeren.

Let op: Het CPNP voert géén (kwaliteits-) controles uit op uw product, PIF en/of PSA. Daarom is een succesvolle CPNP notificatie geen gearantie dat er aan de vereisten van verordening 1223/2009/EG is voldaan.