The Chemical Compliance Coach ondersteunt vervanging van foetaal kalfsserum in chemische tests

The Chemical Compliance Coach staat voor wetenschappelijke integriteit, naleving van de chemische regelgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat wij dierenwelzijn heel belangrijk vinden, ondersteunen wij actief (wetenschappelijke) ontwikkelingen die in de toekomst zullen leiden tot proefdiervrije chemicaliën. Vanaf 2018 ondersteunen we het 3Rs Databaseprogramma van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences, onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, dat gericht is op het verminderen, verfijnen en vervangen van experimenten op laboratoriumdieren. Onze financiële donaties komen ten goede aan het onderhoud en up-to-date houden van de Fetal Calf Serum (FCS)-vrije database.

 

De weg vrijmaken voor diervrije testmethoden

Wettelijke verordeningen zoals REACH en de Biocidenverordening bepalen dat chemische stoffen moeten worden getest op verschillende schadelijke gezondheids- en milieueffecten. De Chemical Compliance Coach voert dergelijke tests niet intern uit, maar besteedt deze uit aan partnerlaboratoria binnen haar netwerk. Hoewel het in bepaalde gevallen verplicht is om data te genereren door middel van tests op levende dieren (“in vivo“), worden waar mogelijk gevalideerde in chemico of in vitro (“in the glass”) methoden gebruikt.

 

In-vitro tests en foetaal kalfsserum

Om cellen in petrischaaltjes te laten groeien, moeten celkweekmedia in vivo omstandigheden nabootsen. Celkweekmedia zijn samengesteld uit verschillende voedingsstoffen en worden meestal aangevuld met foetaal kalfsserum (in het Engels: Foetal Calf Serum (FCS) of Fetal Bovine Serum (FBS)) om embryonale groeibevorderende factoren toe te voegen. Dus hoewel in-vitro tests worden uitgevoerd op gekweekte cellen (of weefsels) in plaats van op laboratoriumdieren, zijn ze over het algemeen niet 100% diervrij. Een voorbeeld hiervan is de h-CLAT methode (OECD 442E), waarbij allergische huidreacties niet langer meer op cavia’s worden getest, maar waarvoor nog steeds een celkweekmedium met 10% toegevoegd foetaal kalfsserum nodig is.

 

Ethische en wetenschappelijke bezwaren

FCS wordt verkregen uit bloed dat door middel van een hartpunctie wordt afgenomen uit levende kalfsfoetussen die tijdens het slachten uit zwangere koeien worden verwijderd. Ondanks dat dit een groot risico voor significant lijden door de kalsfoetussen met zich meebrengt, is deze procedure nog onvoldoende wettelijk gereguleerd. Verder leidt de biologische oorsprong van het foetale kalfsserum ertoe dat het zeer variabel is in samenstelling (en verontreiniging), hetgeen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van wetenschappelijke testresultaten sterk belemmert. Wegens deze ethische en wetenschappelijke bezwaren is het noodzakelijk om over te gaan op foetaal kalfsserum-vrije celkweekmedia.

 

Foetaal kalfsserum-vrije (FCS-free) Database

De FCS-free Database biedt een groeiende inventaris van foetaal kalfsserum-vrije celkweekmedia en faciliteert de discussie over de toepasbaarheid van elk product. De database is vrij toegankelijk voor onderzoekers in zowel de academische wereld als de industrie en stimuleert de standaardisatie, validatie en – uiteindelijk – wettelijke acceptatie van kalfsserumvrije media. The Chemical Compliance Coach is ervan overtuigd dat het uitfaseren van foetaal kalfsserum in chemische testmethoden wenselijk is én haalbaar zal zijn in de (nabije) toekomst, en is er trots op de Foetaal kalfsserum-vrije Database (fcs-free.org) te ondersteunen.