BiocidenBiocidenverordeningNederlands

Vechten tegen Covid-19: Kan ik mijn desinfecterende handgel exporteren naar de EU?

Ja, dat kan, maar het is belangrijk op te merken dat de partij/partijen aan wie u uw product levert, verantwoordelijk is/zijn voor het naleven van de eisen van de Biocidenverordening (BPR, 528/2012/EG). Met andere woorden, niet de exporteur (gevestigd buiten de EU), maar de importeur (gevestigd in de EU) is gebonden aan de verplichtingen van de BPR.

Onder normale omstandigheden moet de in de EU gevestigde importeur van uw (hand-) desinfectiemiddelen een toelatingsaanvraag indienen alvorens de producten op de markt aan te bieden. Echter, in het licht van de Covid-19-pandemie kunnen lidstaten tijdelijk producten op hun markt toestaan die niet voldoen aan de BPR. Let wel dat gedurende de regels hiertoe per lidstaat verschillen.

 

Hulp nodig?

De Chemical Compliance Coach kan u en uw in de EU gevestigde klant helpen om uw biocide op de markt te brengen in de EER, Zwitserland en het VK. Neem contact met ons op en vraag een eerste consult aan om uw product en markt te bespreken.