Geplaatst Geplaatst in Biociden, Nederlands

Nog niet alle biociden vallen onder de Biocidenverordening (BPR). Zo vallen biociden die werkzame stoffen bevatten die zijn opgenomen in het EC Evaluatieprogramma onder de nationale regelgeving totdat er een definitieve beslissing is genomen over de goedkeuring van de werkzame stoffen (en tot 3 jaar daarna). Ook producten waarin nieuwe werkzame stoffen zijn toegepast die […]

Geplaatst Geplaatst in Biociden, Nederlands

It is often assumed that all active substance suppliers must be included in the Article 95 list. However, under the BPR, it is sufficient if one company in the supply chain is listed. Consequentially, if your supplier is not listed in the Article 95 list, this does not necessarily indicate their (and your) non-compliance.   […]

Geplaatst Geplaatst in Biociden, Nederlands

The BPR stipulates that the costs associated with active substance approval are to be shared among the suppliers of a given active substance. In order to promote fair competition (and prevent “free-riding”), ECHA has compiled the so-called “Article 95 list”. This list includes only suppliers who demonstrably possess or have access to a complete EU […]

Geplaatst Geplaatst in Biociden, Nederlands

Het verschil tussen een biocide en een behandeld voorwerp zit hem in het doel en de functie van het product. Een biocide is gedefinieerd als: een stof of mengsel; welke uit een of meer werkzame stoffen bestaat dan wel die stoffen bevat of genereert met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, […]

Geplaatst Geplaatst in Biociden, Cosmetica, Kunststoffen, Nanomaterialen, Nederlands, Stoffen & mengsels, Vapeproducten, VIB, Was- en schoonmaakmiddelen

Desgevraagd, reageren bedrijven over het algemeen alsvolgt: ‘Natuurlijk zijn wij downstreamgebruiker! Wij kopen onze chemicaliën in bij Leverancier X.’ Toch blijkt vervolgens vaak dat Leverancier X een niet-Europees bedrijf is, en als zodanig geen REACH-verantwoordelijkheden heeft. Om hun Europese klanten te verlichten van hun wettelijke verplichtingen, kunnen leveranciers van buiten Europa “Enige Vertegenwoordiger” (in het […]

Geplaatst Geplaatst in Biociden, Nederlands, Stoffen & mengsels, Vapeproducten, Was- en schoonmaakmiddelen

You must notify product information to the poison centre when the chemical mixtures you place on the market are classified as hazardous according to the criteria laid down in EU-GHS (CLP, 1272/2008/EC). In practice, this obligation applies mainly to downstream users and importers, but other operators, performing activities such as re-branding or re-packaging, may also […]